Chaufför fastar Shawwâl-dagarna på fredagar

Fråga: Jag arbetar som chaufför och har ett fysiskt tungt arbete samt att jag jobbar i solen. Jag jobbar alla dagar frånsett fredagar. Får jag fasta Shawwâls sex dagar på fredagarna utan att fasta dagen innan eller efter?

Svar: Ja. Han avser inte fredagen i sig. Han fastar endast på fredagarna för att fasta de sex dagarna. Det hade inte varit tillåtet att fasta på fredagarna om han fastade för fredagens skull. Är det inte giltigt att ta igen en obligatorisk dag på en fredag? Jo, det är det. Detsamma gäller om man fastar de sex dagarna på fredagar.