Shahâdah – Trosbekännelsen

Vetskap om den första och viktigaste pelaren i islam, trosbekännelsen.