6. Förklaring av monoteismen och trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh