5. Kallelse till trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh