3. Den som lever upp till monoteismen inträder i paradiset utan räkenskap