48. Kapitel om den som gäckar något vari Allâh, Qur’ânen eller sändebudet nämns