37. Det är avguderi att dyrka för världsliga motiv