35. Till tron på Allâh hör tålamodet med Allâhs beslut