Namn

Förklaring av Allahs sköna namn enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm