6. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Abû Mûsâ al-Ash´arîs rapportering