5. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt ´Â’ishahs rapportering