2. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Mu´âdh bin Djabals rapportering