1. Nedstigningen natten till halva Sha´bân via Abû Bakr as-Siddîqs rapportering