6. De lärdes kritik mot dem som säger att tron består av tal utan handling och förbud mot umgänge med dem