Tawhîd

  Îmân, Kufr och Shirk - Tro, otro och avguderi

   Shahâdah - Trosbekännelsen

   Tabarruk - Medel för att uppnå välsignelse

    Tawassul - Medel för att komma närmare Allâh

    Tawhîd-ul-Asmâ' was-Sifât - Allâhs namn och egenskaper

     Tawhîd-ul-Ulûhiyyah - Allâhs särskilda rätt till dyrkan

     Tawhîd-ur-Rubûbiyyah - Allâhs herravälde