6. Motivation till spridning av kunskap och vägledning till godhet