4. Motivation till respekt för och högaktning av de lärde och varning för kränkning mot dem