Allmosan och välgörenheten ur “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb”