9. Varning för tvagning utan avsiktlig benämning av Allâhs namn