8. Motivering till bibehållning och förnying av tvagning