2. Varning för urinering i vatten, badställen och hål