11. Motivering till gnuggning mellan tår och varning för dess avsaknelse och bristfällig tvagning