1. Varning för naturliga behov på vägar, i skuggor och på vattenställen