Utslag om fastbrytande faktorer och allehanda frågor