Rabî´ al-Madkhalî om Ramadhâns början och slut och förhållande till relevanta olikheter