Ibn Bâz om Ramadhâns början och slut och förhållande till relevanta olikheter