al-Albânî om Ramadhâns början och slut och förhållande till relevanta olikheter