adh-Dhahabî om Ramadhâns början och slut och förhållande till relevanta olikheter