´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh om Ramadhâns början och slut och förhållande till relevanta olikheter