9. Varning för baktal, vulgärt tal och lögn under fastan