2. Varning för en mans ledarskap som människorna föraktar