5. Varning för oskälig frånvaro från församlingsbön