2. Motivering till stor församlingsbön ur “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb”