1. Motivering till församlingsbön ur “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb”