2. Motivering till sammanbindning av rader och täppning av mellanrum