1. Motivering till tolv frivilliga Raka´ât om dygnet