6. Varning för inträde i moské efter ätning av vitlök och dylikt