3. Varning för spottning i moské och i riktning mot Qiblah