1. Motivation till moskébygge på behövliga platser