4. Varning för trängsel på fredagen ur “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb”