5. Varning för tal under fredagspredikan ur “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb”