3. Varning för utebliven ´Asr oskäligt ur “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb”