2. Motivering till bön i början av dess tid ur “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb”