Ibn Kathîr om läsningen av al-Fâtihah bakom imamen