Hukm Târik-is-Salâh – Domen för personen som inte ber