5. Motivation till åkallan mellan bönekall och böneutrop