4. Varning för oskälig utgång ur moské efter bönekall