Fiqh

Adhân - Bönekall

´Aqîqah - Slakt för det nyfödda barnet

Ashribah - Drycker

At´imah - Mat

Buyû´ - Handel

Diyah - Blodspengar

Djinâyât - Förmögenhetsbrott

Farâ'idh - Arvslära

Hadjdj och 'Umrah - Vallfärden

Hibah - Presenter och gåvor

Introduktion

Libâs - Klädsel

Luqatah - Hittegods

Nadhr wa Yamîn - Ed och svordom

Nafaqât - Försörjning

Nikâh - Giftermål

Qadhâ' - Domslut

Rahn - Pant

Ribâ - Ränta

Ridhâ´ - Amning

Salâh - Bön

Shahâdât - Vittnesmål

Siyâm - Fasta

Tahârah - Rening

Talâq - Skilsmässa

Tibb - Medicin

Udhhiyah - Slakt i samband med ´Îd-ul-Adhhâ

Vett och etikett

Waqf - Stiftelse

Wasâyâ - Testamenten

Zakâh - Allmosa