Fiqh

  Adhân - Bönekall

   ´Aqîqah - Slakt för det nyfödda barnet

    Ashribah - Drycker

     At´imah - Mat

      Buyû´ - Handel

       Diyah - Blodspengar

       Djinâyât - Förmögenhetsbrott

       Farâ'idh - Arvslära

        Hadjdj och 'Umrah - Vallfärden

         Hibah - Gåvor

         Introduktion

         Libâs - Klädsel

          Luqatah - Hittegods

          Nadhr wa Yamîn - Ed och svordom

          Nafaqât - Försörjning

          Nikâh - Giftermål

           Qadhâ' - Domslut

           Rahn - Pant

           Ribâ - Ränta

           Ridhâ´ - Amning

           Salâh - Bön

            Shahâdât - Vittnesmål

            Siyâm - Fasta

             Tahârah - Rening

             Talâq - Skilsmässa

             Tibb - Medicin

             Udhhiyah - Slakt i samband med ´Îd-ul-Adhhâ

              Vett och etikett

              Waqf - Stiftelse

              Wasâyâ - Testamenten

              Zakâh - Allmosa