Fiqh

  Adhân - Bönekall

   ´Aqîqah - Slakt för det nyfödda barnet

    Ashribah - Drycker

     At´imah - Mat

      Buyû´ - Handel

      Diyah - Blodspengar

      Djinâyât - Förmögenhetsbrott

      Farâ'idh - Arvslära

       Hadjdj och 'Umrah - Vallfärden

        Hibah - Gåvor

        Introduktion

        Libâs - Klädsel

         Luqatah - Hittegods

         Nadhr wa Yamîn - Ed och svordom

         Nafaqât - Försörjning

         Nikâh - Giftermål

          Qadhâ' - Domslut

          Rahn - Pant

          Ribâ - Ränta

          Ridhâ´ - Amning

          Salâh - Bön

           Shahâdât - Vittnesmål

           Siyâm - Fasta

            Tahârah - Rening

            Talâq - Skilsmässa

            Tibb - Medicin

            Udhhiyah - Slakt i samband med ´Îd-ul-Adhhâ

             Vett och etikett

              Waqf - Stiftelse

              Wasâyâ - Testamenten

              Zakâh - Allmosa