Byxor under anklarna är dagens sjukdom

2682 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”´Amr! Allâh (´azza wa djall) har helt visst bemästrat allt Han har skapat.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog med sin högra hands fyra fingrar under ´Amrs knä och sade: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter tog han upp dem för att sedermera slå med de fyra fingrarna under platsen där de var första gången. Sedan sade han: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter tog han upp dem för att sedermera slå med de fyra fingrarna under platsen där de var andra gången. Sedan sade han: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.”

Rapporterad av Ahmad (4/200): al-Walîd bin Muslim berättade för oss: al-Walîd bin Sulaymân berättade för oss att al-Qâsim bin ´Abdir-Rahmân berättade för dem, från ´Amr bin Fulân al-Ansârî.

Berättarkedjan är god och dess återberättare är pålitliga.

Hadîthen bevisar att män får inte ha kläder under anklarna. Det blir än allvarligare om handlingen ackompanjeras med högmod.

Till dagens muslimska ungdoms sjukdom hör att de har sina byxor under anklarna, framför allt trumpetbyxor. Inte nog med sjukdomen vi redan behandlar, de är riktigt breda vid anklarna och riktigt åtsittande runt låren och sätesmusklerna så att blygden blottas. Du ser hur de står och ber framför Allâh samtidigt som de är nästintill nakna.