Byxklädda makar

Det är inte tillåtet för män att klä sig i byxor, ty de avslöjar låren och andra blygder. Byxor är inte tillåtna för män, än mindre för kvinnor. Det hör till dagens konstiga kontraster att en man, som är någorlunda praktiserande såtillvida att han ber och fastar, har på sig byxor. Däremot är han fruktansvärt svartsjuk, med all rätt, på sin hustru och vill inte att hon har på sig åtsittande kläder. Varför inte? Jo, därför att de avslöjar hennes blygd. Men han glömde sig själv och att hans byxor också avslöjar hans blygd. Således är det obligatoriskt för dem båda att följa islams domar i alla frågor, däribland att undvika åtsittande kläder som avslöjar blygden.